Menu

Contract en voorwaarden

Beste Cursist,

Welkom bij Autorijschool Eureka .  Dank je wel voor het vertrouwen.  Eureka is een erkende rijschool met heel wat ervaring.  Met gebrevetteerde instructeurs die klaar staan, om u op een professionele en geduldige manier les te geven.  Op dit contract vind je de algemene lesvoorwaarden en een overzicht van de tarieven.  De afspraken worden u per mail doorgestuurd en aangevuld met extra informatie betreffende het gekozen rijbewijs.  Indien er ondanks alle zorgvuldige planning en informatie bijlagen tijdens uw opleiding toch vragen of problemen zijn, weet dan dat u zich altijd tot ons kunt wenden, wij helpen u graag verder.

info@autorijschooleureka.be 058/ 51 12 21.

Tarieven incl.21% BTW

AM A B B Automaat
Dossierkosten 30 30 30 30
Theoriecursus     130 130
Lesuur praktijk 55 85 75 75
Examenbegeleiding 60 110/150/170 150 150
Tarieven incl.21% BTW BE G C C + VAK CE CE + VAK
Dossierkosten 30 30 30 30 30 30
Theorie wegcode (6 uur)   100 158 158    
Theorie vak (8 uur)       210    
Lesuur praktijk 100 105 105 105 125 125
Examenbegeleiding met vak. PT       110   130
Examenbegeleiding basiskwalificatie       130   130
Examenbegeleiding PT + basiskwalificatie       240   260

Examenbegeleiding volledig

 

200 105 240   275  
Examenbegeleiding Openbare Weg 200 105 240 260   300

 

Kijk op www.km.be voor de kostprijzen van de examens.

Bovenvermelde prijzen zijn van toepassing tot drie maanden na de start van de praktische lessen. Wat de praktische lessen betreft: als de leerling tijdens verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief is vermeld, mag worden aangerekend.

Indien je niet meer kunt betalen zoals overeengekomen, kan de rijschool de opleiding stopzetten. Bij achterstallige betalingen wordt een factuur opgemaakt. Iedere vertraging in betaling van deze factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 10% per jaar vanaf de vervaldag met zicht mee.

Zeer belangrijke informatie

Wat te doen wanneer je een les niet kunt nakomen:

Door ziekte: 

Wanneer je ziek bent kan je de lessen annuleren indien je een attest van de dokter meebrengt.

Wanneer dit de dag van de afspraak zelf is zal de helft van de les worden aangerekend + briefje van de dokter.

Andere oorzaken:

Je kan de afspraken tot 3 werkdagen voor uw afspraak kosteloos verplaatsen. We kijken dan samen om een nieuwe afspraak te plannen.

Niet komen opdagen:

Wanneer u niet op de gemaakte afspraak bent, vandaar de RIJBEWIJS APP! Dat zal u de volledige les worden aangerekend. Dus we vragen om zeker om regelmatig de rijbewijs app raad te plegen.

Te laat:

Gelieve steeds op tijd te komen aub.  Systematisch te laat, dat resulteert in extra les.

De rijschool is bereikbaar :

maandag tot en met vrijdag : 09:00 – 18:00 behalve op dinsdagnamiddag.

  

Wanneer u buiten de kantooruren een dringende boodschap hebt voor de rijschool is het steeds mogelijk om telefonisch contact op te nemen, er is een doorschakeling voorzien op het antwoordapp. Voor dringende zaken.

058/ 51 12 21  info@autorijschooleureka.be

Vrijwaring

Als je tijdens de rijles of het praktijkexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan het lesvoertuig gelden de volgende afspraken:

Bij opzettelijk wangedrag zal je wel aansprakelijk gesteld worden.

Het is ten stelligste verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt, dat je onder invloed was, wordt je wel aansprakelijk gesteld. Indien je onder medicatie bent, moet je wel controleren op de verpakking van de medicijnen die je moet innemen of die geen invloed hebben op je rijgedrag. Bij twijfel neem je contact met de rijschool.

Algemene lesvoorwaarden

1. Je krijgt theorie-en/of praktijkles van een lesgever die in het bezit is van een brevet van beroepsbekwaamheid en een instructietoelating uitgereikt door Mobiliteit en openbare werken.

2. Je krijgt zoveel mogelijk les van dezelfde lesgever. Het kan voorkomen dat je ook van een andere lesgever les krijgt, in het bijzonder wanneer een beperkte beschikbaarheid van je vrije tijd ertoe zou leiden dat je opleiding zich over een lange periode zou uitstrekken of in andere gevallen van overmacht waardoor je lesgever niet beschikbaar is.

3. Eén praktijkles duurt steeds 60 minuten, evaluatie inbegrepen. De lesgever mag in jouw lestijd geen andere zaken doen die niets met de rijles te maken hebben.

4. De rijschool heeft, voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is, een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

5. De rijschool heeft het recht om jou een bekwaamheidsattest te weigeren indien de lesgever oordeelt dat je niet bekwaam bent om de scholing alleen op de openbare weg verder te zetten. Tijdens de voorziene evaluatiemomenten zal de lesgever de vooruitgang in het leerproces met jou bespreken. Voor een bekwaamheidsattest moet je bovendien 20 uur effectief les gevolgd hebben.

6. Kwaliteitscontrole en bemiddeling: 02 705 0526 – info@fab-info.be

Dit moet je wel schriftelijk en binnen de twee weken nadat het probleem is ontstaan.

 

Zeer belangrijk, gelieve onderstaande goed te lezen:

Praktijkexamen:

Hou rekening met een wachttijd van ongeveer 6 weken! Zowel met de eigen wagen ( afspraak boeken examencentrum) als met de rijschool ( les en examen met de wagen van de rijschool, afspraak boeken via rijschool)

Jouw voorlopig rijbewijs: Uw voorlopig rijbewijs moet min. 3 maand geldig zijn om aan het praktijkexamen te mogen deelnemen!

De theorie moet nog geldig zijn (3 jaar) deze datum moet je navragen op het examencentrum of jouw gemeentehuis. (deze datum heeft niets te maken met de afgifte en geldigheidsdatum van uw VRB)

Bij twijfel gelieve ZEKER de rijschool te contacteren.

Indien door 1 van bovenstaande redenen het examen niet kan doorgaan, is dit jouw verantwoordelijkheid en zal deze worden aangerekend.

De rijschool is beschikbaar op 058 511 221.

Op mail indien het afspraken zijn betreft de toekomst (3 werkdagen):

info@autorijschooleureka.be

Het annuleren van een afspraak moet verlopen via de rijschool en niet via de instructeur.

Privacy

Gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

Privacyverklaring

Eureka (hierna “wij”) met adres Nijverheidsstraat 5, 8630 Veurne is eigenaar van de website https://www.autorijschooleureka.be/. Dit is een publieke website waarop de promotionele gegevens van Eureka gepubliceerd staan.

We dragen graag zorg voor onze gasten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende gebruikerservaring te bieden.

Bescherming van je  privacy – verantwoordelijke verwerker
Eureka is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website https://www.autorijschooleureka.be/ (hierna: “de Website” of https://www.autorijschooleureka.be/ en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.

De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

Registratie van persoonsgegevens

Je kan de website https://www.autorijschooleureka.be/ vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over Eureka, de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.

Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens

De persoonsgegevens die Eureka verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Eureka. De informatie zal louter voor interne doeleinden, verwerkt worden.

Eureka  geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

Eureka verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Doel van verwerking van persoonsgegevens (cf. bovenvermelde categorie data)

 

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je  IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Retargeting cookies
Door ons worden zogenoemde retargeting cookies gebruikt. Daardoor kunnen wij op basis van je  eerdere bezoeken aan onze website advertenties tonen op websites van derden. Hiervoor gebruik wij Facebook Pixel.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Over verwijdering van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Andere functies voor sociale media

Onze website(s) en mobiele app(s) functies bevatten functies voor sociale media zoals Twitter, Google+ en Pinterest, die hun eigen privacyverklaringen hebben.

Zorg ervoor dat je hun voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat je persoonsgegevens invoert; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies. 

Toelating voor verwerking

Als Eureka je persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of deze wenst door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee de organisatie samenwerkt, dan zal Eureka jou daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten.

Duur van de verwerking

Deze gegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie van de hierboven beschreven doeleinden.

Profiling

De verwerking van je  persoonsgegevens omvat GEEN profiling. Dit impliceert dat wij op basis van de persoonsgegevens die je ons verstrekt NIET een profiel opbouwen over jou zodat wij je gepaste advertenties en voorstellen kunnen doen. Je zal op basis van dit profiel echter op geen enkele manier aan geautomatiseerde beslissingsname worden onderworpen.

 

Je rechten

Je hebt het recht de gegevens die Eureka over jou geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van Eureka verwijderd worden.

Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de Website. 

Als je de informatie van Eureka  niet (meer) wilt ontvangen, kun je je ten allen tijde uitschrijven (via unsubscribe) of per e-mail info@autorijschooleureka.be of per brief Nijverheidsstraat 5, 8630 Veurne met vermelding van jouw naam, postadres en e-mail.

Je krijgt wel nog steeds dienstgerelateerde berichten van ons, zoals belangrijke informatie over het gebruik van onze producten of diensten.

Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@autorijschooleureka.be, per post Nijverheidsstaat 5, 8630 Veurne of door gebruik te maken van het onderdeel CONTACTEER ONS/CONTACT/… op de Website.

Indien je een klacht hebt, vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met Eureka via info@autorijschooleureka.be of +32 (0)58 51 12 21. Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om aan je bezorgdheid i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens tegemoet te komen.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000

Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Je  persoonsgegevens, kun je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Beveiliging

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en paswoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van https://www.autorijschooleureka.be/  vanop je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Toegang tot gegevens

Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

 

Om de door jou gewenste diensten en producten te kunnen aanbieden, kunnen we jouw persoonsgegevens delen met de aanbieders van de uiteindelijke reisdiensten i.k.v. pakketreizen.

We werken bovendien samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde taken voor ons uitvoeren (vb. IT).

Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, verplichten we hen deze gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen de gegevens te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden.

We delen enkel de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om jou en/of ons hun diensten te kunnen aanbieden met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou en/of ons werd gevraagd.

 

Copyright

Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Eureka.

 

Wijzigingen aan deze Verklaring

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website(s) te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Laatst bijgewerkt: December 2023